CLEM PELTIER
ACHTER HET DOEK
HOME  |   PROCES  |   INSPIRATIE  |   PERS  |   CURRICULUM  |   ARCHIEF  |   LINKS  |   CONTACT
De tempelier, 89x55 cm, Olie op doek
Foto: Philippe Vernaeve
‘Mystiek en Anarchie' mengt bloed en vuur

Het verhaal van het gestolen Rijngoud. Richard Wagner’s ring van de Niebelungen met zijn goden, mythen, liefdes, libido, schuldgevoelens en uiteindelijk zelfvernietiging (Godendeemstering). Het is het fatum, de noodwendigheid, het noodlot.

Clem Peltier’s ideale maatschappij is een anarchie. Dit wil zeggen dat de fysische en psychische levensdriften van elk individu bevredigd worden. De anarchistische boodschap is er een van vrijheid, medeleven en verdraagzaamheid.

Wat hebben Jacob van Maerlant (13de eeuw) en Pierre Joseph Proudhon (19de eeuw) met elkaar gemeen? Een utopisch wereldbeeld: een wereld zonder agressiviteit, altruïsme, vrij denken, een vrije maar harmonische orde. Individuele standpunten met sociale denkpatronen. Het omgekeerde van chaos.

Clem Peltier’s plastisch werk gebeurt in ataraxia, zoals een anarchist denkt, vrij van angst, in levitatie naar ‘het schone’. Zijn dromen en inspiratiebronnen zijn vectoren voor zijn plastisch werk. Mystici en anarchistische teksten zijn in deze collectie het vertrekpunt, de motor.

Het is een knipoogje naar de verhaaltrant van de Vlaamse meesters. Zowel schilders - Jeroen Bosch, Pieter Breughel, Adriaan Brouwer, als schrijvers - Gerard Walschap, Felix Timmermans, Albert Schrever en tenslotte de muziek van Richard Wagner. Het geheel wordt plastisch uitgedrukt als een story-board, synthetische verhalen, intieme gevoelens.

http://www.erfgoedcelbrussel.be, september 2008
Walküren, 70x90 cm, Olie op doek
Foto: Philippe Vernaeve
Clem Peltier kan je het best omschrijven als een eeuwige reiziger. Of hij nu ver van huis is of niet, steeds is hij met dezelfde niet-aflatende passie op zoek naar kennis. De schilderkunst vormt een uitgelezen medium waarmee hij zijn inzichten in diepmenselijke thema’s kan uitdrukken, omdat ze hem in staat stelt realiteit en fantasie, rede en emotie te versmelten.

Alhoewel je niet echt een label kan kleven op zijn stijl, wordt Clem Peltier door kenners aangeduid als een ‘meester van het licht’. Na meer dan veertig jaar experimenteren slaagt hij er als geen ander in de toeschouwer deelgenoot te maken van zijn metafysische zoektocht. Elk van zijn schilderijen heeft iets van een initiatiek parcours waarbij verschillende lagen, met figuratieve en niet-figuratieve elementen, zich slechts bij mondjesmaat prijsgeven. Zijn unieke stijl leidde reeds tot heel wat erkenning, in België, maar vooral in het buitenland.

Bij elke collectie doorloopt Clem Peltier een heel proces van inspiratie opdoen, nadenken, schrijven en schilderen. De opzet van dit boek is een geïnteresseerd publiek een insider’s view te gunnen in dit proces, door zijn kunstwerken te vergezellen van teksten die hem inspireerden en eigen gedachten. Hiermee wil Clem Peltier een zo breed mogelijk publiek bereiken. Het is zijn diepste overtuiging dat kunst niet elitair mag zijn, maar dat haar intuïtief karakter juist een gedroomd middel is om mensen zin te geven zich verder te ontwikkelen en te ontplooien.

De onderwerpen mystiek en anarchie liggen Clem Peltier nauw aan het hart. Bevraagd naar het verband tussen beiden en hun relevantie vandaag, antwoordt hij het volgende: “Zowel mystiek als anarchie zijn instrumenten die ons boven de illusie, boven het bedrog verheffen. Ze stellen ons in staat ons verder te ontplooien en volledige mensen te worden. Noch de éne, noch de andere schuwen hierbij het ontkrachten van theorieën en dogma’s. Bovendien delen ze een boodschap van vrijheid, medeleven en verdraagzaamheid.” Hij voegt hieraan toe dat hij de rol van zijn kunstwerken ziet als een startpunt van waaruit mensen zelf gaan nadenken en gevestigde ideeën en waarden in vraag gaan stellen. Volgens hem is de kracht van kunst dat ze een omgeving creeërt waarin mensen dingen anders durven zien. Dit is een eerste essentiële stap bij elk verbeteringsproces.

'Mystiek & Anarchie', oktober 2008
 
  2019  Clem Peltier  All Rights Reserved