CLEM PELTIER
ACHTER HET DOEK
HOME  |   PROCES  |   INSPIRATIE  |   PERS  |   CURRICULUM  |   ARCHIEF  |   LINKS  |   CONTACT
Mystiek, Diptiek 2 x 140x60 cm, Olie op doek
Foto: Philippe Vernaeve
Mystiek

"Spiritualiteit verbindt de mens opnieuw met het essentiële, het oneindige, het absolute, het eeuwige in zichzelf. Zonder spiritualiteit voelen we ons ongelukkig en worden we destructief, voor onszelf en voor anderen. Dit herverbinden gebeurt op twee manieren: onder de vorm van reflectie via de filosofie en als ervaringen, gewaarwordingen via de mystiek. De twee zijn nodig: mystiek zonder metafysica beantwoordt geen enkele vraag; metafysica zonder mystiek kan onmogelijk het leven voeden."
Mystiek en Anarchie, Diptiek 140x90 cm, Olie op doek (Detail)
Foto: Philippe Vernaeve
Anarchie

"Mijn ideale maatschappij is een anarchie. Dit wil zeggen dat de fysische en psychische levensdriften van elk individu bevredigd worden. De anarchistische boodschap is er een van vrijheid, medeleven en verdraagzaamheid. Een harmonieuze integratie van individuele standpunten met sociale denkpatronen. Het omgekeerde van chaos."
Walküren, 70x90 cm, Olie op doek
Foto: Philippe Vernaeve
De muziek van Richard Wagner

"Het verhaal van het gestolen Rijngoud. Richard Wagner’s ring van de Niebelungen met zijn goden, mythen, liefdes, libido, schuldgevoelens en uiteindelijk zelfvernietiging (Godendeemstering). Het is het fatum, de noodwendigheid, het noodlot."
Mythra - het offer, 123x180 cm, Olie op doek
Foto: Philippe Vernaeve
Voorchristelijke beschavingen

  • Ik verricht veel onderzoek naar voorchristelijke beschavingen en dit vormt een steeds wederkerend thema in mijn schilderijen.

  • Bijzonder inspirerend zijn de Romeinse keizers: Augustus, Tiberius, Caligula, Nero, Titus, Marcus Aurelius, Commodus, …

  • En de Romeinse schrijvers: Cicero, Lucretius, Ovidius, Seneca, Lucanus, ...

Doorgang naar de vrijheid, 140x85 cm, Olie op doek
Hedendaagse filosofie

  • Ik bestudeer het denken van hedendaagse filosofen en schrijvers: Emil Cioran, Mircea Eliade, André Comte Sponville, …

  • Ongewone waarnemingen zijn het interessantst. Toen ik 'De Corrida van de 1e mei' van Jean Cocteau aan het lezen was stond ik versteld van de gelijkenissen met de Mythra cultus.
 
  2019  Clem Peltier  All Rights Reserved